Ondersteuning
  close

  LICENTIES VAN DERDEN

  Bekijk de licenties van derden die TomTom gebruikt voor zijn producten.

  Licenties voor opensourcesoftware

  Lees meer over de manier waarop TomTom opensourcesoftware gebruikt in zijn producten en services.

  Je bent je ervan bewust dat TomTom producten of software kan leveren die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan een of meerdere licenties voor opensourcesoftware.

  De rechten voor het gebruik van dergelijke producten of software zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de voorwaarden van de desbetreffende opensourcesoftwarelicentie(s), zoals verder is uiteengezet via www.tomtom.com/opensource, http://www.tomtom.com/page.php?Page=mpl, http://www.tomtom.com/page/openLR

  Jij en TomTom zijn elk verantwoordelijk voor het naleven van de respectieve verplichtingen in het kader van de toepasselijke opensourcesoftwarelicentie(s).

  Jij noch TomTom zal iets doen dat ertoe leidt dat de ander zijn verplichtingen in het kader van de opensourcesoftwarelicentie(s) niet kan naleven.

  Niets in de EULA belet TomTom ervan om de stappen te ondernemen die het noodzakelijk acht om te voldoen aan de van toepassing zijnde opensourcesoftwarelicentie(s).

  Op verzoek zal TomTom je de overeenkomende machineleesbare opensourcecode op een cd verstrekken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van TomTom.


  Voorwaarden van Google

  Wanneer services worden geleverd door Google, is het gebruik van dergelijke services onderhevig aan:
  I.   Servicevoorwaarden van Google
  II.  Lokale servicevoorwaarden van Google Maps/Google
  III. Lokale juridische informatie van Google Maps/Google
  IV. Het privacybeleid van Google