close

      Zásady používání obchodních značek a autorských práv společnosti TomTom

      Zásady pro strany, které chtějí používat obchodní značky, loga a autorská práva společnosti TomTom.

      Správné používání značky „TOMTOM“

      1. Obchodní značky jsou podstatná jména, která slouží k popisu generického názvu produktu nebo služby.
      2. Obchodní značka se musí objevovat společně s příslušným generickým názvem produktu či služby.
            a. Správně: Používám navigační zařízení TomTom.
            b. Špatně: Používám TomTom. 
      3. Obchodní značky TomTom nepoužívejte v přivlastňovacím tvaru ani ve formě množného čísla.

      Loga

      Nepoužívejte „logo s rukama“ společnosti TomTom ani žádné jiné její logo, ikony či symboly na produktech, propagačním materiálu, balení, ani ve spojení s nimi, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti TomTom.

      Názvy domén

      Názvy svých domén si pečlivě vybíráme tak, aby posilovaly naši přítomnost na internetu. Názvy našich domén zahrnují naše obchodní značky / obchodní názvy a kombinace těchto značek/názvů. Máte zakázáno používat obchodní značky, které jsou identické či v podstatě identické s obchodní značkou TomTom, jako doménu druhého řádu.

      Grafické prvky

      Charakteristické balení, webový design, loga, barevné kombinace a fonty, které společnost TomTom používá, je zakázáno imitovat.

      Kompatibilita

      Produktoví vývojáři smějí použít „TomTom“ na balení či propagačním materiálu referenčně jako součást popisu kompatibility svého produktu s produktem TomTom, a to za následujících podmínek:
          a. Výraz TomTom není použit jako podstatné jméno;
          b. Výraz TomTom není součástí názvu produktu;
          c. Výraz TomTom není součástí názvu společnosti;
          d. Odkaz ke společnosti TomTom nevytváří dojem podpory, sponzorství ze strany společnosti TomTom ani falešné asociace s ní;
          e. Produkt funguje s odkazovaným produktem TomTom.

      Autorská práva (copyright)

      Autorská práva na produkty a služby TomTom, včetně map, obrázků, textu a designu („obsah“), jsou majetkem společnosti TomTom a jejích přidružených společností. Pokud není uvedeno jinak, smíte licenci kopírovat, modifikovat, šířit a vystavovat pouze na základě výslovného písemného svolení společnosti.

      Následující prohlášení o autorských právech se vztahuje na veškeré produkty TomTom:

      „© 1992–2015 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je chráněn vlastnickými právy, autorskými právy, právy na databáze a dalšími právy duševního vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.“