Hur kan vi hjälpa dig?

     Hitta produkter, tjänster och support

     close

     TREDJEPARTSLICENSER

     Läs mer om de tredjepartslicenser som TomTom använder i sina produkter.

     Programvarulicenser för öppen källkod

     Läs mer om hur TomTom använder programvara med öppen källkod i sina produkter och tjänster.

     Du är medveten om att TomTom kan tillhandahålla produkter eller programvara som helt eller delvis hanteras i enlighet med licenser för öppen källkod.

     Rättigheterna till sådana produkter eller sådan programvara hanteras helt eller delvis i enlighet med de regler som gäller för den aktuella licensen för öppen källkod, du kan läsa mer på www.tomtom.com/opensource, http://www.tomtom.com/page/openLR.

     Du och TomTom är båda skyldiga att följa respektive åtaganden enligt gällande licens för öppen källkod.

     Vare sig du eller TomTom får göra någonting som gör att den andra parten bryter mot licensen för öppen källkod.

     Ingenting i licensavtalet hindrar TomTom från att vidta nödvändiga åtgärder för att följa gällande licenser för öppen källkod.

     Om du begär det så kan TomTom tillhandahålla motsvarande maskinläsbara, öppna källkod på en cd-skiva. Kontakta din TomTom-kundtjänst om du vill veta mer.


     Villkor för Google

     I de fall tjänster tillhandahålls av Google så hanteras användningen av dessa tjänster i enlighet med:
     I.   Googles användarvillkor
     II.  Lokala användarvillkor för Google Maps/Google
     III. Lokala juridiska regler för Google Maps/Google
     IV. Googles sekretesspolicy