Ondersteuning
            close

            VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

            Voor elk product dat TomTom maakt, neemt het de normen in acht die vastgelegd zijn door relevante regelgevende instanties. Denk bijvoorbeeld aan normen op het gebied van productveiligheid. Hieronder vindt u de Verklaring van overeenstemming die van toepassing is op uw product van TomTom.

            Navigatie

            Mobiele oplossingen


            Sporten


            Zakelijk


            Verklaring van overeenstemming voor Gevarenzones


            RoHS-verklaring van TomTom