close

TREDJEPARTSLICENSER

Gennemgå tredjepartslicenser, som TomTom anvender til sine produkter.

Open source-softwarelicenser

Læs mere om, hvordan TomTom bruger open source-software i sine produkter og tjenester.

Du er bekendt med, at TomTom kan levere produkter eller software, der er helt eller delvist omfattede af open source-softwarelicens(er).

Rettighederne til at bruge sådanne produkter eller software er helt eller delvist omfattet af gældende open source-softwarelicens(er) som yderligere specificeret via www.tomtom.com/opensource, http://www.tomtom.com/page/openLR.

Du og TomTom er hver især ansvarlige for overholdelse af de respektive forpligtelser i henhold til den/de gældende open source-softwarelicens(er).

Hverken du eller TomTom må gøre noget, der gør, at den anden part misligholder sine forpligtelser i henhold til open source-softwarelicensen/-licenserne.

Intet i denne slutbrugerlicensaftale forhindrer TomTom i at træffe de foranstaltninger, som de anser for nødvendige for at leve op til den/de relevante open source-softwarelicens(er).

På din anmodning vil TomTom forsyne dig med den tilsvarende maskinlæsbare open source-kode på en cd. Kontakt dit TomTom-kundeservicecenter for flere oplysninger.


Google-vilkår

Hvor tjenester leveres af Google, er anvendelsen af disse tjenester underlagt følgende:
I.   Google-servicevilkår
II.Google Maps/Google Local servicevilkår
III. Google Maps/Google Local juridiske meddelelser
IV. Googles privatlivspolitik