close

      PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

      Každý produkt vyrobený společností TomTom splňuje normy stanovené příslušnými regulačními orgány, například normy týkající se bezpečnosti produktů. Níže naleznete Prohlášení o shodě platné pro váš produkt TomTom.

      Jízda


      Sporty


      Pracovní


      Prohlášení o shodě pro službu Nebezpečné zóny


      Prohlášení společnosti TomTom o shodě se směrnicí RoHS