close

  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

  Každý produkt vyrobený společností TomTom splňuje normy stanovené příslušnými regulačními orgány, například normy týkající se bezpečnosti produktů. Níže naleznete Prohlášení o shodě platné pro váš produkt TomTom.

  Jízda


  Sporty


  Pracovní


  Prohlášení o shodě pro službu Nebezpečné zóny


  Prohlášení společnosti TomTom o shodě se směrnicí RoHS