Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player

TomTom Santa Nav Jultävling

Regler och villkor December 2011

Dessa regler och villkor gäller för “TomTom Santa Nav jultävling” erbjuden av TomTom International B.V., Rembrandtplein 35 (1017 CT), Amsterdam, Nederländerna (“TomTom”)

Tävlingen

1. TomTom Santa Nav jultävling (“Tävlingen”) är öppen för alla deltagare över 18 år gamla och boende i Irland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Sydafrika, Spanien, Sverige och Storbritannien (“Land” eller “Länder”) som har placerat en nål på Santa Nav-kartan och fyllt i Santa Nav deltagarformuläret på www.facebook.com/TomTomSverige mellan den 5 december 2011 och den 23 december 2011 (”Tävlingsperioden”).

Hur man deltar

2. Efter att ha gillat Facebook-sidan måste varje deltagare (“deltagare”) fylla i sitt deltagarformulär på tävlingsfliken under TomToms Facebooksida, www.facebook.com/TomTomSverige (”deltagarformulär” eller ”bidrag”). Deltagarformulär måste vara komplett ifyllda innan tävlingens sista dag, fredag den 23 december 2011 klockan 11:59 CET. Deltagande omfattar att ange (i) namn (ii) plats (iii) svara på frågan ”Vad vill du ha i julklapp?”.

3. Efter att ha korrekt ifyllt deltagarformuläret kommer deltagaren se sin nål på TomTom Santa Nav-kartan på tävlingsfliken på TomToms Facebooksida.

Dessa regler och villkor gäller för “TomTom Santa Nav jultävling” erbjuden av TomTom International B.V., Rembrandtplein 35 (1017 CT), Amsterdam, Nederländerna (“TomTom”)

Tävlingen

1. TomTom Santa Nav jultävling (“Tävlingen”) är öppen för alla deltagare över 18 år gamla och boende i Irland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Sydafrika, Spanien, Sverige och Storbritannien (“Land” eller “Länder”) som har placerat en nål på Santa Nav-kartan och fyllt i Santa Nav deltagarformuläret på www.facebook.com/TomTomSverige mellan den 5 december 2011 och den 23 december 2011 (”Tävlingsperioden”).

Hur man deltar

2. Efter att ha gillat Facebook-sidan måste varje deltagare (“deltagare”) fylla i sitt deltagarformulär på tävlingsfliken under TomToms Facebooksida, www.facebook.com/TomTomSverige (”deltagarformulär” eller ”bidrag”). Deltagarformulär måste vara komplett ifyllda innan tävlingens sista dag, fredag den 23 december 2011 klockan 11:59 CET. Deltagande omfattar att ange (i) namn (ii) plats (iii) svara på frågan ”Vad vill du ha i julklapp?”.

3. Efter att ha korrekt ifyllt deltagarformuläret kommer deltagaren se sin nål på TomTom Santa Nav-kartan på tävlingsfliken på TomToms Facebooksida.

Val av vinnare och pris

4. TomTom kommer att utse en oberoende kommité för att utse vinnarna. Varje vecka kommer en vinnare från varje land att väljas som landsvinnare för den veckan. Varje vecka kommer även en (1) Global vinnare och tre (3) globala finalister att utses från samtliga tävlingsbidrag.

Alla vinnare kommer att väljas baserat på följande kriterium:

 • Hur kreativ julklappen på önskelistan är

 • Hur rolig den är, samt

 • Om deltagaren har anget varför de förtjänar sin present, hur värdig kommitén anser att vinnaren är att få sin present.

5. Alla vinnare kommer att meddelas innan klockan 16:00 samma dag veckotävlingen stängs.

Den globala vecko-vinnaren kommer att erhålla:

 • 1st portabel GPS-navigator, GO LIVE 1005 World

 • 1st present som är en tolkning av en av de julklappar som angets på den globala vinnarens önskelista i enlighet med deltagarformuläret upp till ett värde av 100 brittiska pund. Till exempel, om en deltagare önskar sig en Ferrari kan han/hon vinna en leksaksbil eller en dag med en Ferrari som hyrbil.

De globala finalisterna varje vecka kommer att erhålla:

 • 1st portabel GPS-navigator, GO LIVE 820

 • 1st present som är en tolkning av en av de julklappar som angets på den globala vinnarens önskelista i enlighet med deltagarformuläret upp till ett värde av 50 brittiska pund.

Veckovinnaren i varje land kommer erhålla:

 • 1st portabel GPS-navigator, Start 25

Mottagande av vinster

6. Det ligger på vinnarens ansvar att säkerställa att de har möjlighet att mottaga vinsten.

7. Alla beslut är slutgiltiga utan möjlighet till överklagan eller rättslig process. Om en vinnare inte återkommer inom tre (3) dagar efter att en delgivning skickats till vinnarens Facebook-sida, kommer andra vinnare att utses bland de kvarvarande kvalificerade bidragen i enlighet med tävlingsreglerna.

8. Genom att acceptera priset åtar sig varje vinnare att stå för eventuell vinstskatt. Det vunna priset är personligt och icke-överförbart och kan inte bytas mot kontanter eller annan ersättning. TomTom förbehåller sig den exklusiva rätten att utan förbehåll byta ut priset mot ett annat pris till lika eller högre värde.

9. Vinnarna accepterar att genom deltagande i något av tävlingens element kan de bli tillfrågade om att delta i relaterade PR- och tävlingsaktiviteter. Vinnare kan få sitt namn och land publicerat på någon av TomToms hemsidor.

10. Alla ofullständiga deltagarformulär kommer automatiskt att sållas bort och nålen kommer inte placeras på Santa Nav-kartan. En registrering anses som ofullständig om den matchar ett eller flera av följande kriterium:

 • Någon saknad information efterfrågad i deltagarforumuläret

 • Förolämpande eller stötande språk används i deltagarformuläret

11. Deltagaren måste följa processen som anges i dessa regler och villkor, inklusive de fastställda tidsfrister och krav som gäller för tävlingen.

Allmänt

12. Tävlingen är öppen för deltagare över 18 års ålder, dock ej för distributörer eller återförsäljare av TomToms produkter, ej heller anställda och inhyrd personal från TomTom eller deras familjemedlemmar, TomToms ombud eller någon som administrerar tävlingen. Endast ett bidrag per person och maximalt två bidrag per hushåll (samma namn och/eller adress) är tillåtet.

13. TomTom respekterar alla deltagares integritet och kommer behandla all personlig information i enlighet med företages integritetspolicy http://www.tomtom.com/legal/privacy/?Lid=18. Personlig information erhållen från deltagaren för att anmäla sig till tävligen kan användas inom den Europeiska Unionen endast med syftet att (i) tillgodose det här erbjudandet (ii) kvalitetskontroll, (iii) genomföra marknadsundersökningar (iv) förbättra TomToms produkter och/eller tjänster. TomTom kan överlåta angiven personlig data till en professionell tredje part utsedd av TomTom om det behövs för genomförandet av den här tävlingen. TomTom och dess ombud ansvarar för att lagra, behandla och överföra den personliga datan och, om nödvändigt, erhålla deltagarens medgivande till detta. Deltagare har rätt att erhålla information om sin data och, om nödvändigt, begära utdrag eller borttagande av den personliga data TomTom har. Dessa förfrågningar skall göras till TomTom på följande e-postadress: privacy@tomtom.com.

14. TomTom accepterar inget ansvar eller skadeståndskrav för bortkomna, sena, ofullständiga eller på annat sätt bristande bidrag.

15. TOmTom förbehållers sig rätten att ensidigt dra tillbaka och/eller omforma den här tävlingen och/eller göra tillägg dess regler och villkor. Tävlingen kan inte kombineras med andra tävlingar från TomTom som erbjuds från tävlingens start till tävlingens slut.

16. Om du vill har mer information om tävlingen, om TomToms produkter eller tjänster eller om du har ett klagomål på tävlingen, skicka ett e-postmeddelande till press.relations@tomtom.com

17. Om någon bestämmelse, eller del av bestämmelse, i denna tävling eller dess regler och villkor, finnes av någon domstol eller relevant myndighet vara illegal, ogiltig eller ogenomförbar, skall denna bestämmelse anses icke relevant för tävlingen och giltigheten och genomdrivandet av de kvarvarande bestämmelserna skall kvarstå om inte annat framgår av lagen.

18. Inget i denna tävling eller regler och villkor skall användas för att exkludera eller begränsa TomToms ansvar för personlig skada som kan uppstå på grund av oaktsamhet, eller någon annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

19. Underlåtenhet att utöva, eller försena utövandetv av, en rätt, makt eller gottgörelse enligt denna tävling och dessa regler och villkor eller enligt lag utgör inte ett upphävande av den rätt, makt eller gottgörelse. Om TomTom avstår från ett brott mot någon bestämmelse i detta avtal skall detta fungerar inte som en avsägelse av framtida brott mot den bestämmelsen, eller som en avsägelse av ett brott mot någon annan bestämmelse.

20. Den här tävlingen är inte på något sätt sponsrad, uppbackad eller administrerad av eller förknippad med Facebook. All information angiven av deltagaren är delgiven TomTom och inte Facebook. Genom att delta i den här tävlingen friskriver deltagaren Facebook från allt ansvar.

21. Lokal lag gäller för den här tävlingen.

4. TomTom kommer att utse en oberoende kommité för att utse vinnarna. Varje vecka kommer en vinnare från varje land att väljas som landsvinnare för den veckan. Varje vecka kommer även en (1) Global vinnare och tre (3) globala finalister att utses från samtliga tävlingsbidrag.

Alla vinnare kommer att väljas baserat på följande kriterium:

 • Hur kreativ julklappen på önskelistan är

 • Hur rolig den är, samt

 • Om deltagaren har anget varför de förtjänar sin present, hur värdig kommitén anser att vinnaren är att få sin present.

5. Alla vinnare kommer att meddelas innan klockan 16:00 samma dag veckotävlingen stängs.

Den globala vecko-vinnaren kommer att erhålla:

 • 1st portabel GPS-navigator, GO LIVE 1005 World

 • 1st present som är en tolkning av en av de julklappar som angets på den globala vinnarens önskelista i enlighet med deltagarformuläret upp till ett värde av 100 brittiska pund. Till exempel, om en deltagare önskar sig en Ferrari kan han/hon vinna en leksaksbil eller en dag med en Ferrari som hyrbil.

De globala finalisterna varje vecka kommer att erhålla:

 • 1st portabel GPS-navigator, GO LIVE 820

 • 1st present som är en tolkning av en av de julklappar som angets på den globala vinnarens önskelista i enlighet med deltagarformuläret upp till ett värde av 50 brittiska pund.

Veckovinnaren i varje land kommer erhålla:

 • 1st portabel GPS-navigator, Start 25

Mottagande av vinster

6. Det ligger på vinnarens ansvar att säkerställa att de har möjlighet att mottaga vinsten.

7. Alla beslut är slutgiltiga utan möjlighet till överklagan eller rättslig process. Om en vinnare inte återkommer inom tre (3) dagar efter att en delgivning skickats till vinnarens Facebook-sida, kommer andra vinnare att utses bland de kvarvarande kvalificerade bidragen i enlighet med tävlingsreglerna.

8. Genom att acceptera priset åtar sig varje vinnare att stå för eventuell vinstskatt. Det vunna priset är personligt och icke-överförbart och kan inte bytas mot kontanter eller annan ersättning. TomTom förbehåller sig den exklusiva rätten att utan förbehåll byta ut priset mot ett annat pris till lika eller högre värde.

9. Vinnarna accepterar att genom deltagande i något av tävlingens element kan de bli tillfrågade om att delta i relaterade PR- och tävlingsaktiviteter. Vinnare kan få sitt namn och land publicerat på någon av TomToms hemsidor.

10. Alla ofullständiga deltagarformulär kommer automatiskt att sållas bort och nålen kommer inte placeras på Santa Nav-kartan. En registrering anses som ofullständig om den matchar ett eller flera av följande kriterium:

 • Någon saknad information efterfrågad i deltagarforumuläret

 • Förolämpande eller stötande språk används i deltagarformuläret

11. Deltagaren måste följa processen som anges i dessa regler och villkor, inklusive de fastställda tidsfrister och krav som gäller för tävlingen.

Allmänt

12. Tävlingen är öppen för deltagare över 18 års ålder, dock ej för distributörer eller återförsäljare av TomToms produkter, ej heller anställda och inhyrd personal från TomTom eller deras familjemedlemmar, TomToms ombud eller någon som administrerar tävlingen. Endast ett bidrag per person och maximalt två bidrag per hushåll (samma namn och/eller adress) är tillåtet.

13. TomTom respekterar alla deltagares integritet och kommer behandla all personlig information i enlighet med företages integritetspolicy http://www.tomtom.com/legal/privacy/?Lid=18. Personlig information erhållen från deltagaren för att anmäla sig till tävligen kan användas inom den Europeiska Unionen endast med syftet att (i) tillgodose det här erbjudandet (ii) kvalitetskontroll, (iii) genomföra marknadsundersökningar (iv) förbättra TomToms produkter och/eller tjänster. TomTom kan överlåta angiven personlig data till en professionell tredje part utsedd av TomTom om det behövs för genomförandet av den här tävlingen. TomTom och dess ombud ansvarar för att lagra, behandla och överföra den personliga datan och, om nödvändigt, erhålla deltagarens medgivande till detta. Deltagare har rätt att erhålla information om sin data och, om nödvändigt, begära utdrag eller borttagande av den personliga data TomTom har. Dessa förfrågningar skall göras till TomTom på följande e-postadress: privacy@tomtom.com.

14. TomTom accepterar inget ansvar eller skadeståndskrav för bortkomna, sena, ofullständiga eller på annat sätt bristande bidrag.

15. TOmTom förbehållers sig rätten att ensidigt dra tillbaka och/eller omforma den här tävlingen och/eller göra tillägg dess regler och villkor. Tävlingen kan inte kombineras med andra tävlingar från TomTom som erbjuds från tävlingens start till tävlingens slut.

16. Om du vill har mer information om tävlingen, om TomToms produkter eller tjänster eller om du har ett klagomål på tävlingen, skicka ett e-postmeddelande till press.relations@tomtom.com

17. Om någon bestämmelse, eller del av bestämmelse, i denna tävling eller dess regler och villkor, finnes av någon domstol eller relevant myndighet vara illegal, ogiltig eller ogenomförbar, skall denna bestämmelse anses icke relevant för tävlingen och giltigheten och genomdrivandet av de kvarvarande bestämmelserna skall kvarstå om inte annat framgår av lagen.

18. Inget i denna tävling eller regler och villkor skall användas för att exkludera eller begränsa TomToms ansvar för personlig skada som kan uppstå på grund av oaktsamhet, eller någon annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

19. Underlåtenhet att utöva, eller försena utövandetv av, en rätt, makt eller gottgörelse enligt denna tävling och dessa regler och villkor eller enligt lag utgör inte ett upphävande av den rätt, makt eller gottgörelse. Om TomTom avstår från ett brott mot någon bestämmelse i detta avtal skall detta fungerar inte som en avsägelse av framtida brott mot den bestämmelsen, eller som en avsägelse av ett brott mot någon annan bestämmelse.

20. Den här tävlingen är inte på något sätt sponsrad, uppbackad eller administrerad av eller förknippad med Facebook. All information angiven av deltagaren är delgiven TomTom och inte Facebook. Genom att delta i den här tävlingen friskriver deltagaren Facebook från allt ansvar.

21. Lokal lag gäller för den här tävlingen.