Ondersteuning
  close

  LICENTIES VAN DERDEN

  Bekijk de licenties van derden die TomTom gebruikt voor zijn producten.

  Open-sourcesoftwarelicenties

  Lees meer over hoe TomTom open-sourcesoftware gebruikt in zijn producten en services.

  U bent zich ervan bewust dat TomTom producten of software kan verstrekken die geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van (een) open-sourcesoftwarelicentie(s) zijn.

  De gebruiksrechten op dergelijke producten of software zijn geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van de voorwaarden van de van toepassing zijnde open-sourcesoftwarelicentie(s) zoals verder uiteengezet in www.tomtom.com/opensource, http://www.tomtom.com/page.php?Page=mpl, http://www.tomtom.com/page/openLR

  U en TomTom zijn elk verantwoordelijk voor het naleven van de eigen verplichtingen ingevolge de van toepassing zijnde open-sourcesoftware-licentie(s).

  Noch u noch TomTom zal iets doen waardoor de andere diens verplichtingen ingevolge de open-sourcesoftware-licentie(s) niet nakomt.

  Niets in de EULA belet TomTom ervan om de stappen te ondernemen die het noodzakelijk acht om de van toepassing zijnde open-sourcesoftware-licentie(s) na te leven.

  Op uw verzoek zal TomTom u de desbetreffende machineleesbare open-sourcecode verstrekken op een cd. Neem voor meer informatie contact op met de klantendienst van TomTom.


  Voorwaarden van Google

  Ingeval services worden verstrekt door Google, is het gebruik van die services onder voorbehoud van het volgende:
  I.   Servicevoorwaarden van Google
  II.  Servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Local
  III. Juridische informatie voor Google Maps/Google Local
  IV. Privacybeleid van Google