close

  LICENCE TŘETÍCH STRAN

  Přečtěte si o licencích třetích stran, které společnost TomTom používá pro své produkty.

  Softwarové licence open source

  Přečtěte si více o tom, jak společnost TomTom využívá software s licencí open source ve svých produktech a službách.

  Jste si vědomi toho, že společnost TomTom může poskytovat produkty nebo software, který zčásti nebo jako celek podléhá softwarové licenci (licencím) open source.

  Práva na používání takových produktů nebo softwaru podléhají zčásti nebo cele podmínkám příslušné softwarové licence (licencí) open source, jak je blíže uvedeno na webových stránkách www.tomtom.com/opensource, http://www.tomtom.com/page.php?Page=mpl, http://www.tomtom.com/page/openLR

  Vy a společnost TomTom samostatně zodpovídáte za dodržování příslušných závazků plynoucích z platné softwarové licence (licencí) open source.

  Ani vy ani společnost TomTom nepodniknete žádný krok, který by druhou stranu postavil do pozice porušení závazků plynoucích ze softwarové licence (licencí) open source.

  Žádná ustanovení smlouvy EULA nebrání společnosti TomTom v tom, aby podnikla kroky, které považuje dle vlastního uvážení za nezbytné pro dodržení příslušné softwarové licence (licencí) open source.

  Společnost TomTom vám na vyžádání poskytne CD s příslušnými strojově čitelnými kódy open source. Potřebujete-li více informací, obraťte se na středisko zákaznické podpory TomTom.


  Podmínky společnosti Google

  Poskytuje-li služby společnost Google, podléhá jejich využívání následujícím podmínkám:
  I.   Podmínky využívání služeb společnosti Google
  II.  Podmínky využívání služby Mapy Google / Google Local
  III. Právní upozornění služby Mapy Google / Google Local
  IV. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google