close

    PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

    Každý produkt vyrobený společností TomTom splňuje normy stanovené příslušnými regulačními orgány, například normy týkající se bezpečnosti produktů. Níže naleznete Prohlášení o shodě platné pro váš produkt TomTom.

    Jízda


    Sporty


    Pracovní


    Prohlášení o shodě pro službu Nebezpečné zóny


    Prohlášení společnosti TomTom o shodě se směrnicí RoHS